ประธานที่ปรึกษา
นายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว, อุเทนถวาย รุ่น 40)


รองประธานที่ปรึกษา
พ.ต.อ.อาร์ท 41


รองประธานที่ปรึกษา
นายสมบัติ วรสินสมบัติ (รองสำนักฯ โยธา) (อุเทนถวาย รุ่น 51)


รองประธานที่ปรึกษา
นายธวัชชัย สมบูรณ์ (รองฯ ยักษ์ อุเทนถวาย รุ่น 53)


รองประธานที่ปรึกษา
นายปิยวัฒน์ พันธุ์สายเชื้อ (อุเทนถวาย รุ่น 57)


ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
พี่ประพัน (อุเทนถวาย รุ่น 41)


ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.เจษฏา ชีวะวิชวาลกุล (อุเทนถวาย รุ่น 52)


ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนายอนุสรณ์ พุ่มพวง (อุเทนถวาย รุ่น 46)


ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
นก 54 (อุเทนถวาย รุ่น 54)


ที่ปรึกษา
หมอ47  (อุเทนถวาย รุ่น 47)


ที่ปรึกษา
พ.อ.คณนันท์ เอี่ยมสะอาด (อุเทนถวาย รุ่น 59)


ที่ปรึกษา
เก๋ 58 (อุเทนถวาย รุ่น 58)


ที่ปรึกษา
พ.อ.บุญถึง หนูเจริญ (อุเทนถวาย รุ่น 61)


ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ธนา อนันต์ราชา (อุเทนถวาย รุ่น 66)


ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณบดีแหลม (อุเทนถวาย รุ่น 49)


ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร


ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
วอ รองผู้บัญชาการ DSI


ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ปลัดฯ หนุ่ม


ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลตรี นรินทรักษ์ เชษฐศิริ (รอง ผอ.รมน.กทม.)


ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายจตุพร พรหมพันธ์


ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายธนาเดช ประตูแก้ว (อ้อ คลองเพลง)

©[2490-2565] สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย   Uthenthawai Alumni Associate.

[kleo_social_icons]