สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายและพี่น้องชาวสีน้ำเงินที่เคารพรักทุกท่าน
ผมขอขอบพระคุณ ที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านที่กรุณาเลือกเข้ามาบริหารสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายเป็นเวลา 2 ปี
ผมและคณะกรรมการขอตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติหน้าที่ ประสานเชื่อมการติดต่อระหว่าง ศิษย์เก่าด้วยกัน
กับทั้งจะดำเนินการเพื่อให้เกิดความศรัทธาต่อสมาคม รักษาผลประโยชน์ของ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันรวมทั้งวิทยาเขตอุเทนถวาย
และมีภารกิจที่สำคัญ คือการเข้าไปร่วม ช่วย สนับสนุนแก้ไขปัญหาของวิทยาเขตที่มีมายาวนาน
อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนั้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จได้

จึงขอเชิญชวนสมาชิกและพี่น้องศิษย์เก่าชาวสีน้ำเงินทุกรุ่นที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เข้ามาช่วยสนับสนุน ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
และทำงานร่วมกับสมาคมฯ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความสามัคคี ความรัก ความศรัทธา รักใคร่กลมเกลียว ช่วยเหลือกัน
ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน และวิทยาเขตอุเทนถวาย
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้านของอุเทนถวาย ให้ยิ่งใหญ่อย่างที่เราภาคภูมิใจ
สมกับเป็นโรงเรียนช่างก่อสร้างแห่งแรกของประเทศไทย
ดังคำกล่าวของท่านอาจารย์ สว่าง สุขัคคานนท์ ที่กล่าวไว้ว่า

ถ้าเรารักสมัครจิต        ก็ต้องคิดสมัครมือ

ถิ่นสีน้ำเงินคือ            ที่รวมรักสมัครคง

นายโชติจุฑา  อาจสอน

        นายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย สมัยที่ 23

  (ศิษย์เก่าอุเทนถวาย รุ่น 51)

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© [ 2490 - 2561 ] สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย      Uthenthawai Alumni Association.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account