ณ ขณะนี้ การอัพโหล (Upload) รูปภาพของศิษย์เก่าฯ ทางทีม Webmaster มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำรูปภาพไปใช้ประกอบการผลิตเว็บไซต์ของสมาคมศิษย์เก่าฯ รวมทั้งใช้เผยแพร่ในอนาคต , เพื่อให้ได้รูปภาพที่มีคุณภาพในการนำไปใช้งาน กรุณาใช้ค่าดั้งเดิมของรูปภาพ (Original) , ผู้อัพโหลด ไม่จำเป็นต้องทำการบีดอัดรูปภาพ หรือลดขนาดภาพแต่อย่างใด ทีม Webmaster จะทำการปรับแต่งรูปภาพ โดยทางทีมงานเอง , หลังจากอัพโหลด (Upload) รูปภาพของท่านแล้ว  ท่านสามารถเปิดดูรูปภาพของท่านได้ที่ กิจกรรมศิษย์เก่าฯ > Album ภาพในอดีต

  • Only picture files are allowed
  • Maximum upload file size limit: 32 MB

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© [ 2490 - 2561 ] สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย      Uthenthawai Alumni Association.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account