ณ ขณะนี้ การอัพโหล (Upload) รูปภาพของศิษย์เก่าฯ ทางทีม Webmaster มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำรูปภาพไปใช้ประกอบการผลิตเว็บไซต์ของสมาคมศิษย์เก่าฯ รวมทั้งใช้เผยแพร่ในอนาคต , เพื่อให้ได้รูปภาพที่มีคุณภาพในการนำไปใช้งาน กรุณาใช้ค่าดั้งเดิมของรูปภาพ (Original) , ผู้อัพโหลด ไม่จำเป็นต้องทำการบีดอัดรูปภาพ หรือลดขนาดภาพแต่อย่างใด ทีม Webmaster จะทำการปรับแต่งรูปภาพ โดยทางทีมงานเอง , หลังจากอัพโหลด (Upload) รูปภาพของท่านแล้ว  ท่านสามารถเปิดดูรูปภาพของท่านได้ที่ กิจกรรมศิษย์เก่าฯ > Album ภาพในอดีต

[upg-post type=image]

©[2490-2565] สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย   Uthenthawai Alumni Associate.

[kleo_social_icons]