Base
ชื่อ

อภิชาติ

Profile
คำนำหน้าชื่อ

นาย

รุ่นที่เรียน

52

คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขา

สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

รอบ เช้า/บ่าย

รอบเช้า

ห้อง

2

ระดับชั้นที่เข้าศีกษา

ปวช.

เลขประจำตัวนักศึกษา

20060

©[2490-2565] สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย   Uthenthawai Alumni Associate.

[kleo_social_icons]